Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2019

In 2019 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Hoeveel gesprekken worden vergoed, hangt af van het soort en de ernst van uw klachten. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel dient u rekening te houden met het wettelijk bepaalde, jaarlijks vastgestelde eigen risico.

Naast vergoeding vanuit de basisverzekering wordt door verschillende verzekeraars uitgebreider vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Aangezien onze praktijk met alle zorgverzekeraars een contract heeft afgesloten, worden deze sessies door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Lees voor uw persoonlijke situatie de polisvoorwaarden van uw verzekering goed door.

Geen vergoeding?

Maakt u geen gebruik (meer) van de vergoeding door uw zorgverzekeraar, dan hanteren wij een tarief van 98 euro per sessie.

Als u verhinderd bent of een afspraak moet verzetten, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd, dan wordt deze volgens het geldende consult-tarief bij u in rekening gebracht.