Kosten

Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2023 en 2024

Vanuit Zorgverzekeraars Nederland is op 1 januari 2022 het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd. Zie website zorgprestatiemodel.nl.

Ook in 2024 wordt onze zorg vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel dient u rekening te houden met het wettelijk bepaalde, jaarlijks vastgestelde eigen risico (of indien u het eigen risico heeft verhoogd, conform uw polis die u met uw zorgverzekering heeft afgesloten).

Het eigen risico wordt per kalenderjaar berekend.

Sinds 2022 worden er periodieke facturen verstuurd naar de zorgverzekeraars, waarop de zorgvraagtypering en verschillende zorgprestaties voor u zichtbaar zullen zijn.

Aangezien onze praktijk met alle zorgverzekeraars een contract heeft afgesloten, worden deze sessies door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Lees voor uw persoonlijke situatie de polisvoorwaarden van uw verzekering goed door.

Voor verdere vragen hierover verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Geen vergoeding?

Maakt u geen gebruik (meer) van de vergoeding door uw zorgverzekeraar, dan hanteren wij een tarief van 120 euro per sessie.

Als u verhinderd bent of een afspraak moet verzetten, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd, dan wordt deze volgens het geldende consult-tarief bij u in rekening gebracht.