Wachttijd voor EMDR:

Ongeveer 8 weken.  EMDR-behandeling vindt plaats via beeldbellen.