Klachtenregeling

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Deze kan een bemiddelaar aanwijzen om het gesprek te begeleiden. Kijkt u op de website van de LVVP voor de procedure.

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP, of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de beroepscode. Meer informatie vindt u hier.

De praktijkhouders van Psychologenpraktijk SPEL Ede zijn voor hun handelen gebonden aan de voorschriften zoals die zijn gesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).