Werkwijze

In het eerste gesprek legt u uw situatie, klachten of probleem voor.
Wij doen een uitgebreid onderzoek, waarbij we eventueel ook diagnostische tests (vragenlijsten) gebruiken. De GZ-Psycholoog ( BIG) waarmee u de eerste afspraak heeft, zal uw behandelaar blijven, tenzij u zelf een andere GZ-Psycholoog wenst.

Wij werken vanuit het ‘zorg op maat principe’: samen met u zoeken we concreet naar een oplossing voor uw problemen. We kijken met u welke doelen u wilt bereiken en welke benadering voor u het meest geschikt is. Er wordt goed gekeken naar persoonlijke capaciteiten die u kunnen helpen. Wij doen zowel korter durende behandelingen als ook langer durende psychotherapeutische behandelingen. De behandeling is kort als het kan, en langduriger, procesgericht, als dat nodig is, afhankelijk van de aard van de problematiek. Procesgericht wil zeggen dat de therapie een proces is dat erop gericht is het denken, voelen en handelen te (her)integreren.

Wij werken vanuit een eclectische benadering, dat wil zeggen dat wij verschillende behandelmethoden combineren en toepassen. Veel gebruikte behandelmethoden, waarin wij geschoold zijn, zijn leer -en cognitieve (gedrags-)therapie, oplossingsgerichte therapie, steunende en inzichtgevende therapie, methoden gebaseerd op experiëntiële theorieën, methoden gebaseerd op systeemtheorieën, EMDR (lid VEN)) en e-health.

We proberen inzicht te geven in factoren die gerelateerd zijn aan uw problemen. Inzicht en bewustwording zijn belangrijk.

We werken nauw samen met anderen in de eerste lijn, zoals huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen (POH-GGZ) en andere collega’s uit de Basis en Specialistische GGZ.

Met Cassandra Zuketto, psychiater, hebben wij op consultatiebasis samenwerkingsafspraken gemaakt. Indien tijdens de behandeling van onze cliënten behoefte ontstaat aan psychiatrische consultatie, dan kunnen wij, in overleg met u en eventueel uw huisarts, een afspraak voor u maken. De afspraak kan in onze praktijk plaatsvinden, of in haar eigen praktijkruimte in Nieuwegein.

Psychologenpraktijk S.P.E.L. Ede is lid van psyzorggroep Overgelder (psyzorggroepovergelder.nl) en PsyZorg Gelderse Vallei (www.psyzorggeldersevallei.nl), beiden regionale samenwerkingsverbanden van vrijgevestigde gz-psychologen en/of psychotherapeuten.